Skupaj smo močnejši 2

November 28, 2018

27.11.2018.

…prevzeto od Združenja „Latice“

„Skupaj smo močnejši 2“

V sklopu navedenega projekta v sodelovanju z Polikliniko za fizikalno medicino in rehabilitacijo „M. Stojčević Polovina“  so 27.11.2018. od 9.30-12 h v Koprivnici v knjižnici in čitalnici „Fran Galović“ imeli okroglo mizo z temami „Odstopanja v senzomotoriki“ (prof.rehabilitator Tamara Crnković), „Problemi pri hranjenju in požiranju pri otrocih z motnjami v razvoju“ (delovni terapevt Sanja Jurišić) ter „Odstopanja pri motoričnem razvoju otroka“ (prim. dr.sc. Svetislav Polovina, dr.med., spec. fiz.med. in rehabilitacije). Projekt je odobren od strani Ministrstva za demografijo, družino, mlade in socijalno politiko Republike Hrvaške in nadaljevanje je lanskega projekta. Glavni cilj projekta je edukacijsko – rehabilitacijski program za starše otrok z razvojnimi motnjami, organizacija edukacije in okroglih miz za zaposlene v vzgojno-izobraževalnih ustanovah s ciljem primarne prevencije, diagnosticiranje odstopanja pri razvoju otroka ter boljša socijalizacija in integracija otrok z razvojnimi motnjami. Po uvodnih besedah Nevenke Fuchs, predsednice Združenja „Latice“, je dr.sc. Andrea Polovina, dr.med., spec. fizikalne med. in rehabilitacije, predstavila Polikliniko za fizikalno med. in rehabilitacijo „M. Stojčević Polovina“. Pri razpravi za okroglo mizo, pod strokovnim vodstvom tima iz Poliklinike, so aktivno sodelovali zaposleni v Združenju, starši otrok ter osebje iz otroških vrtcev „Tratinčica“ iz Koprivnice, „Vrapčić“ iz Drnja in „Zrno“ iz Virja. Udeleženci so med konstruktivno razpravo dobili koristne informacije, ki jih bodo lahko uporabili pri praktičnem delu. Zaključili so, da takšna strokovna predavanja in okrogle mize, odpirajo možnost za izmenjavo izkušenj pri delu z otroci. Naslednja okrogla miza bo v Virju v sodelovanju z otroškim vrtcem „Zrno“.

okrugli stol 2
okrugli stol 5
okrugli stol 1

Kontaktirajte nas

STOJČEVIĆ POLOVINA
otroška rehabilitacija

Kolodvorska 24, Slovenska Bistrica

+00386 31 244 173
Kontaktirajte nas