O nama

Otroška rehabilitacija Stojčević Polovina (i Poliklinika za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Prof.dr.sc. Milena Stojčević Polovina u  Zagrebu) je usko specijalizirana za rehabilitaciju djece.

Najveći broj naših pacijenata su djeca s neurorazvojnim smetnjama kao posljedicom oštećenja mozga u najranijoj životnoj dobi, dijagnosticiranim kao cerebralne poremetnje kretanja, neurorizično dijete ili distoni sindrom, odnosno cerebralna paraliza.

Rehabilitaciju provodimo i kod djece s drugim problemima koji zahtijevaju rehabilitaciju kao npr. kod djece s kljenuti brahijalnog spleta, krivim vratom, spinom bifidom, lošim držanjima, skoliozom i dr.

Naš rad zasnovan je na višegodišnjem iskustvu, praksi i znanstvenom istraživanju prof. dr. Milene Stojčević Polovine. Posvetivši čitav život djeci s razvojnim smetnjama i pomaganju takvoj djeci, stekla je ogromno životno i medicinsko iskustvo. Kroz njene ruke prošlo je tisuće djece sa različitim smetnjama što njeno iskustvo čini nezamjenjivim. Svoj entuzijazam i znanje prenijela je na mlađe, što i dan danas čini. Tako se nastavlja njen pionirski rad.

Možda se može reći da je posebnost našeg rada da uvijek krećemo od pretpostavke da svako dijete bez obzira na stupanj oštećenja može biti zdravo. Naš pristup se u gotovo svim slučajevima sastoji od pokušaja postizanja potpunog zdravlja, a ne najmanjeg mogućeg onesposobljenja. Naravno da vjerojatnost uspjeha ovisi o nizu čimbenika, ali nikad se statistika ne smije zamijeniti s pojedincem. Jer ako je vjerojatnost oporavka 5% smatramo da nam je dužnost dati svakom djetetu mogućnost da upravo ono bude u tih 5%.

Zbog toga je i naš pristup rada drugačiji.

Kontaktirajte nas

STOJČEVIĆ POLOVINA
otroška rehabilitacija

Kolodvorska 24, Slovenska Bistrica

+00386 31 244 173
Kontaktirajte nas