Naručivanje

Za svaki se dolazak potrebno naručiti.  Prvi pregled dogovara se telefonski pri čemu se nastoji naći najpovoljniji termin s obzirom na djetetov dnevni ritam. To nije uvijek izvedivo, već je donekle ograničeno raspoloživim slobodnim terminima. Moguće je odmah rezervirati i termine za edukaciju. U protivnom se ti termini dogovaraju nakon prvog pregleda, ako nije potrebna obrada ili ako ona ne isključuje započinjanje terapije.

Kontrolni pregled/edukacija se dogovara individualno, ovisno o stanju djeteta, ali najčešće svaka 3-4 tjedna.

 

Kontaktirajte nas

STOJČEVIĆ POLOVINA
otroška rehabilitacija

Kolodvorska 24, Slovenska Bistrica

+00386 31 244 173
Kontaktirajte nas