Otroci, ki so cerebralni paralizi rekli NE

 • REZULTATI REHABILITACIJSKE METODE, film prikazan v znanstvenem delu programa na “European Academy for Children Disability” 2010. v Bruslju

 • Obstajajo številna nasprotna mnenja o zdravljenju in rehabilitaciji cerebralne paralize (CP). Ne obstaja enotno mnenje o terapiji CP, enotno pa je v glavnem stališče, da CP ni ozdravljiva, da je CP doživljenjsko stanje. V strokovni in znanstveni literaturi je razširjeno mnenje, da različne terapije (različne oblike fizioterapije, ortopedski postopki, zdravila in dr.) ne morejo bistveno spremeniti tok bolezni. V praksi to pomeni rahlo poslabšanje obstoječega stanja s časom in rastjo.

  Tukaj moramo povdariti, da to ni mnenje rehabilitacijskega tima Poliklinike. Naše mnenje je, da s pravilno in intenzivno rehabilitacijo lahko v pomembnem odstotku izboljšamo stanje in kvaliteto življenja otrok s CP. Zato verjamemo, da lahko spremenimo tok bolezni.

  Rehabilitacijska metoda prema Stojčević Polovini

  Oddelek za rehabilitacijo otrok Klinične bolnice »Sestre milosrdnice« v Zagrebu (nekoč Klinična bolnica »Dr. Mladen Stojanovič«), je v zgodnjih 1970. bilo mesto, kjer se je začelo z razvojem metode Stojčević Polovina.

  Osnovo metode predstavlja doktorska naloga prof. Stojčević Polovine, ki je objavljena 1979. leta:«Zgodnja in zelo zgodnja rehabilitacija otrok z opaznimi odstopanji v motoričnem razvoju«. Zadnjih deset let se metoda intenzivno razvija v Polikliniki. Teorija nevralne grupne selekcije prof. Edelmana (dobitnika Nobelove nagrade 1972) zadnjih nekoliko let predstavlja teoretsko osnovo, s katero razlagamo učinek terapijskega pristopa.

  Sam terapijski pristop je sestavljen iz lastnih razvitih tehnik izbranih elementov Vojte in NDT-Bobatha. Zelo je intenziven in individualno prilagojen vsakemu otroku, odvisno od stopnje poškodbe in razvojne stopnje otroka.

  Rehabilitacijski pristop po Stojčević Polovini se v veliki meri opira na starše, kot nosilce terapije, kar ima pozitivne in negativne strani.

  Negativna stran pristopa (ali je to negativno?) je mnogo večji angažma staršev v primerjavi z drugimi metodami, kar je zelo pogosto povezano s spremembo načina življenja cele družine (čeprav že samo dejstvo, da je v družini otrok s posebnimi potrebami skoraj vedno vpliva na način življenja, neodvisno od tipa terapije).

  Smatramo, da je prednost metode dejstvo, da starši dobijo možnost boriti se za svojega otroka.

  Rehabilitacijski pristop po Stojčević Polovini se razlikuje od ostalih metod.

  Razlikuje se v intenziteti terapije.

  Razlikuje se v uporabi lastno razvitih tehnik rehabilitacije. Podobnosti z drugimi tehnikami obstajajo, saj smo poizkušali poleg lastnih, v našo metodo vključiti tudi tisto, kar smo pri drugih metodah smatrali za najboljše (predvsem NDT in Vojta).

  Razlikuje se v stališču, v katerem smatramo, da se naravni tok CP lahko spremeni. To vsekakor ne pomeni, da CP lahko ozdravimo, a smatramo, da se lahko s terapijskim postopkom po Stojčević Polovini pogosteje kot pri drugih metodah lahko doseže maksimalni potencial za posameznega otroka, ne glede na stopnjo poškodbe. Včasih maksimalni potencial pomeni zdravega otroka.

  Osnove metode Stočević Polovine so predstavljene na Tretjem mednarodnem kongresu o CP, ki je bil v Sydneyu v Avstraliji leta 2009. Prikazani so bili rezultati intenzivne rehabilitacije otrok s CP po metodi Stojčević Polovina glede na začetno GMFCS stopnjo in GMFM rezultat.

  GMFM je navadno dobro povezan z GMFCS stopnjo. GMFCS se vedno bolj uporablja pri oceni teže klinične slike otrok s CP. Otrok razvrščen v stopnjo I (Level I) ima minimalne težave, otrok razvrščen v stopnjo V (Level V), pa ima največja odstopanja. Glavni razlog zaradi katerega je GMFCS tako zastopan v zadnjih desetih letih, je njegova stabilnost, kar pomeni, glede na podatke v literaturi, da 73% otrok s CP razvrščenih v eno od stopenj GMFCS ostane v njej trajno, ne glede na vrsto terapije; 27% otrok spremeni stopnjo teže klinične slike, v glavnem na slabše. Navedeni podatki pravzaprav govorijo o naravnem toku CP.

  V času petletne raziskave, v kateri je uporabljena rehabilitacija po metodi Stojčević Polovina, je pri 50% otrok prišlo do spremembe GMFCS stopnje na boljše. Pri tem je 95% otrok ob koncu raziskave imelo statistično pomembno večji GMFM rezultat, ampak samo v 50% otrok je bilo izboljšanje GMFM rezultata dovolj veliko, da smo lahko otroka prerazvrstili v boljšo GMFCS stopnjo. Vsekakor dobljeni rezultati zahtevajo dodatno potrditev, zato so priprave za naslednjo raziskavo v teku.

Kontaktirajte nas

STOJČEVIĆ POLOVINA
otroška rehabilitacija

Kolodvorska 24, Slovenska Bistrica

+00386 31 244 173
Kontaktirajte nas